ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

istoria

Με γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ παγκοσμίως ως το 2030, η εταιρεία PAPER AXON πρωτοπορεί, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ανακυκλώνοντας από τους διαλύτες ως και τα υλικά των συσκευασιών, συνεισφέροντας παράλληλα και στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, αφού όλα ανατροφοδοτούν την ίδια την παραγωγική της διαδικασία.

Παράλληλα, η PAPER AXON λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσφέροντας έναν υγιή, ασφαλή και ευχάριστο χώρο εργασίας και ίσως ευκαιριών για όλους. Η PAPER AXON, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει σε τοπικούς και εθνικούς φορείς δωρεές για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους, για έναν καλύτερο κόσμο!