Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

istoria

Οι υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσειςτης PAPER AXON εκτείνονται σε 18 στρέμματα στα Καλύβια Αττικής. Εκεί αναπτύσσονται όλες οι τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής των εύκαμπτων συσκευασιών που παράγει η εταιρεία, μέσα σε ένα επιχειρησιακό δίκτυο παραγωγής που αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τις πρώτες ύλες και τις πηγές ενέργειας, ανακυκλώνοντας όλα τα υλικά που προκύπτουν, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και τη βιωσιμότητα.

 

Από το 2002 που ιδρύθηκε η PAPER AXON SA ως και σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει, η πορεία ανάπτυξης της επιχείρησης είναι πρωτοφανής και το εύρος των παραγώμενων προϊόντων και των υπηρεσιών εκτύπωσης έχουν αυξηθεί κάθετα, με αποτέλεσμα το 2011 να προχωρήσει σε μεταφορά στις μεγαλύτερες σημερινές τις εγκαταστάσεις. Σήμερα, από τα 18 στρέμματα ιδιοκτησίας της PAPER AXON SA, τα 6 διατίθενται μόνο σε αποθήκες και δεξαμενές υλικών προς χρήση και ανακύκλωση, αφήνοντας τα 12 στρέμματα διαθέσιμα για τις βασικές εμπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης.