ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΑ


istoria


Σε περιπτώσεις που το τρόφιμο χρειάζεται υψηλής αντοχής υλικό συσκευασίας, χαμηλή έως καθόλου διαπερατότητα, laser cut παράθυρο ή οποιαδήποτε άλλη ιδιαίτερη τεχνική, η τεχνολογία του λαμιναρίσματος είναι η ιδανική λύση. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός της PAPERAXON προσφέρει:

 


  • Δύο γραμμές λαμιναρίσματος
  • Δυνατότητα λαμιναρίσματος πολλαπλών στρωμάτων
  • Λαμινάρισμα με διαλύτη (solvent based)
  • Λαμινάρισμα χωρίς διαλύτη. (solventless)
  • Εφαρμογή ψυχρόκολλας με σύμπτωση.
  • Δυνατότητα lasercut