ΣΑΚΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


istoria


Η πρωτοποριακή και ελκυστική συσκευασία αποτελεί πολλές φορές κριτήριο για την επιλογή ενός προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού. Στην PAPERAXON διαθέτουμε μηχανολογικό εξοπλισμό που μπορεί να καλύψει την ανάγκη κάθε τροφίμου να ξεχωρίσει στο ράφι.

 


  • Σακούλες τριών κολλήσεων
  • Σακούλες τεσσάρων κολλήσεων
  • Σακούλες Doypack
  • Σακούλες Wicket